Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NBG7510
Router WiFi 6 AX1800 Gigabit
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG7510 Datasheet 3 English 02 Tháng 3, 2023 Download File
NBG7510 User's Guide V1.00_Ed4 English 29 Tháng 12, 2022 Download File
NBG7510 End-User License Agreement V1.00(ABZY.3)C0 English 16 Tháng 12, 2022 Download File
NBG7510 Release Note 100ABZY3C0 English 16 Tháng 12, 2022 Download File
NBG7510 Quick Start Guide 003 Multiple languages 22 Tháng 7, 2022 Download File
NBG7510 Declaration NBG7510, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01500 Chinese 27 Tháng 4, 2022 Download File
NBG7510 Declaration NBG7510, DoC, CE 001.214-01-01363 English 10 Tháng 3, 2022 Download File