ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
NBG7510
AX1800 WiFi 6 Gigabit Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG7510 End-User License Agreement V1.00(ABZY.7)C0 English พฤษภาคม 15, 2024 Download File
NBG7510 Release Note 100ABZY7C0 English พฤษภาคม 15, 2024 Download File
NBG7510 User's Guide V1.00_Ed6 English ธันวาคม 12, 2023 Download File
NBG7510 Declaration NBG7510, DoC, CE 002.214-01-01363 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
NBG7510 Datasheet 3 English มีนาคม 02, 2023 Download File
NBG7510 Quick Start Guide 003 Multiple languages กรกฎาคม 22, 2022 Download File
NBG7510 Declaration NBG7510, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01500 Chinese เมษายน 27, 2022 Download File