Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NBG6604
AC1200 Dual-Band Wireless Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG6604 Declaration NBG6604, DoC, CE 004.214-01-00752 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
NBG6604 Firmware V1.01(ABIR.2)C0 English 09 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
NBG6604 Firmware V1.01(ABIR.1)C0 English 24 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00710 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
NBG6604 Firmware V1.00(ABIR.9)C0 English 28 Tháng 12, 2021 Download File Download File 2
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00495 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
NBG6604 Hướng dẫn sử dụng v1_ed3 English 04 Tháng 10, 2019 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00319 English 09 Tháng 3, 2018 Download File
NBG6604 Declaration NBG6604, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00934 Chinese 27 Tháng 12, 2017 Download File
NBG6604 Tài liệu kỹ thuật 2 English 19 Tháng 10, 2017 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00336 English 27 Tháng 9, 2017 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00770 English 24 Tháng 8, 2017 Download File
NBG6604 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 08 Tháng 6, 2017 Download File