ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NBG6604
AC1200 Dual-Band Wireless Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG6604 Declaration NBG6604, DoC, CE 004.214-01-00752 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
NBG6604 Firmware V1.01(ABIR.2)C0 English สิงหาคม 09, 2023 Download File Download File 2
NBG6604 Firmware V1.01(ABIR.1)C0 English เมษายน 24, 2023 Download File Download File 2
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00710 English กันยายน 22, 2022 Download File
NBG6604 Firmware V1.00(ABIR.9)C0 English ธันวาคม 28, 2021 Download File Download File 2
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00495 English มกราคม 27, 2021 Download File
NBG6604 User's Guide v1_ed3 English ตุลาคม 04, 2019 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00319 English มีนาคม 09, 2018 Download File
NBG6604 Declaration NBG6604, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00934 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
NBG6604 Datasheet 2 English ตุลาคม 19, 2017 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00336 English กันยายน 27, 2017 Download File
NBG6604 Certification NBG6604, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00770 English สิงหาคม 24, 2017 Download File
NBG6604 Quick Start Guide 001 Multiple languages มิถุนายน 08, 2017 Download File