Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

End of Service
NBG6515
AC750 Dual-Band Wireless Gigabit Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG6515 Declaration NBG6515, DoC, CE 009.214-01-00536 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 003.351-01-00475 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
NBG6515 Firmware V1.00(AAXS.9)C0 English 15 Tháng 8, 2022 Download File Download File 2
NBG6515 Hướng dẫn sử dụng v1,ed4 English 23 Tháng 7, 2021 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00336 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
NBG6515 Biểu tượng sản phẩm 1 English 03 Tháng 10, 2017 Download File
NBG6515 Tài liệu kỹ thuật 2 English 25 Tháng 4, 2017 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00194 English 17 Tháng 8, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00192 English 30 Tháng 7, 2015 Download File
NBG6515 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 05 Tháng 6, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00171 English 20 Tháng 5, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00474 English 17 Tháng 4, 2015 Download File