ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
NBG6515
AC750 Dual-Band Wireless Gigabit Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG6515 Declaration NBG6515, DoC, CE 009.214-01-00536 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 003.351-01-00475 English กันยายน 22, 2022 Download File
NBG6515 Firmware V1.00(AAXS.9)C0 English สิงหาคม 15, 2022 Download File Download File 2
NBG6515 User's Guide v1,ed4 English กรกฎาคม 23, 2021 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00336 English มกราคม 27, 2021 Download File
NBG6515 Product Icon 1 English ตุลาคม 03, 2017 Download File
NBG6515 Datasheet 2 English เมษายน 25, 2017 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00194 English สิงหาคม 17, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00192 English กรกฎาคม 30, 2015 Download File
NBG6515 Quick Start Guide 002 Multiple languages มิถุนายน 05, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00171 English พฤษภาคม 20, 2015 Download File
NBG6515 Certification NBG6515, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00474 English เมษายน 17, 2015 Download File