Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NBG-418N v2
Wireless N300 Home Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.14)C0 English 21 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.13)C0 English 03 Tháng 2, 2023 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.11)C0 English 30 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00294 English 12 Tháng 10, 2021 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00264 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
NBG-418N v2 Declaration NBG-418N v2, DoC, CE 008.214-01-00446 English 22 Tháng 12, 2020 Download File
NBG-418N v2 Tài liệu kỹ thuật 3 English 27 Tháng 5, 2020 Download File
NBG-418N v2 Hướng dẫn sử dụng v1_ed4 English 14 Tháng 6, 2019 Download File
NBG-418N v2 Hướng dẫn sử dụng v1_ed3 English 25 Tháng 7, 2018 Download File
NBG-418N v2 Declaration NBG-418N v2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00933 Chinese 27 Tháng 12, 2017 Download File
NBG-418N v2 Biểu tượng sản phẩm 1 English 03 Tháng 10, 2017 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00729 English 10 Tháng 7, 2017 Download File
NBG-418N v2 Tài liệu kỹ thuật 2 English 10 Tháng 4, 2017 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00574 English 15 Tháng 12, 2015 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00107 English 29 Tháng 7, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00106 English 29 Tháng 7, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, Others, NBG-418N v2 RCM Certificates 001.351-03-00103 English 24 Tháng 7, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00102 Chinese 24 Tháng 7, 2014 Download File
NBG-418N v2 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 12 Tháng 5, 2014 Download File