ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NBG-418N v2
Wireless N300 Home Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.14)C0 English เมษายน 21, 2023 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.13)C0 English กุมภาพันธ์ 03, 2023 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.11)C0 English พฤศจิกายน 30, 2022 Download File Download File 2
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00294 English ตุลาคม 12, 2021 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00264 English มกราคม 27, 2021 Download File
NBG-418N v2 Declaration NBG-418N v2, DoC, CE 008.214-01-00446 English ธันวาคม 22, 2020 Download File
NBG-418N v2 Datasheet 3 English พฤษภาคม 27, 2020 Download File
NBG-418N v2 User's Guide v1_ed4 English มิถุนายน 14, 2019 Download File
NBG-418N v2 Declaration NBG-418N v2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00933 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
NBG-418N v2 Product Icon 1 English ตุลาคม 03, 2017 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00729 English กรกฎาคม 10, 2017 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00574 English ธันวาคม 15, 2015 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00107 English กรกฎาคม 29, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00106 English กรกฎาคม 29, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, Others, NBG-418N v2 RCM Certificates 001.351-03-00103 English กรกฎาคม 24, 2014 Download File
NBG-418N v2 Certification NBG-418N v2, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00102 Chinese กรกฎาคม 24, 2014 Download File
NBG-418N v2 Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤษภาคม 12, 2014 Download File