Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

LTE7490-M904
4G LTE-A Pro Outdoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.7)C0 English 29 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.6)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.5)C0 English 16 Tháng 12, 2022 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Declaration LTE7490-M904, DoC, CE 002.214-01-01173 English 07 Tháng 1, 2022 Download File
LTE7490-M904 Tài liệu kỹ thuật 5 English 03 Tháng 1, 2022 Download File
LTE7490-M904 Tài liệu kỹ thuật 4 English 17 Tháng 12, 2021 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00650 English 08 Tháng 9, 2021 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00650 English 13 Tháng 5, 2021 Download File
LTE7490-M904 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 English 19 Tháng 4, 2021 Download File
LTE7490-M904 Hướng dẫn sử dụng 1.00_2.00Ed4 English 21 Tháng 12, 2020 Download File
LTE7490-M904 Declaration LTE7490-M904, DoC, CE 001.214-01-01173 English 10 Tháng 2, 2020 Download File
LTE7490-M904 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 English 10 Tháng 2, 2020 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01050 English 25 Tháng 11, 2019 Download File