ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

LTE7490-M904
4G LTE-A Pro Outdoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
LTE7490-M904 Declaration LTE7490-M904, DoC, CE 003.214-01-01173 English เมษายน 29, 2024 Download File
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.7)C0 English มกราคม 29, 2024 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.6)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.5)C0 English ธันวาคม 16, 2022 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Declaration LTE7490-M904, DoC, CE 002.214-01-01173 English มกราคม 07, 2022 Download File
LTE7490-M904 Datasheet 5 English มกราคม 03, 2022 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00650 English กันยายน 08, 2021 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00650 English พฤษภาคม 13, 2021 Download File
LTE7490-M904 Quick Start Guide 002 English เมษายน 19, 2021 Download File
LTE7490-M904 User's Guide 1.00_2.00Ed4 English ธันวาคม 21, 2020 Download File
LTE7490-M904 Declaration LTE7490-M904, DoC, CE 001.214-01-01173 English กุมภาพันธ์ 10, 2020 Download File
LTE7490-M904 Certification LTE7490-M904, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01050 English พฤศจิกายน 25, 2019 Download File