Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS2220 Series - GS2220-50HP
10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS2220-50HP CLI Reference Guide V4.80_Ed5 English 04 Tháng 9, 2023 Download File
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, CE 004.214-01-01183 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
GS2220-50HP User's Guide V4.80_Ed1 English 08 Tháng 5, 2023 Download File
GS2220-50HP Datasheet 6 English 07 Tháng 4, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.80(ABRT.0)C0 English 01 Tháng 3, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP MIB File 10 English 01 Tháng 3, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.7)C0 English 23 Tháng 2, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP Handbook 2023.1 English 23 Tháng 2, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.6)C0 English 20 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
GS2220-50HP Quick Start Guide 002 Multiple languages 16 Tháng 12, 2020 Download File
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01307 Chinese 11 Tháng 5, 2020 Download File
GS2220-50HP Product Icon 1 English 16 Tháng 10, 2019 Download File