Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS2220 Series - GS2220-50HP
10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, CE 005.214-01-01183 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
GS2220-50HP Hướng dẫn tham khảo CLI V4.80-4.90_Ed1 English 01 Tháng 2, 2024 Download File
GS2220-50HP Hướng dẫn sử dụng V4.80_Ed1 English 08 Tháng 5, 2023 Download File
GS2220-50HP Tài liệu kỹ thuật 6 English 07 Tháng 4, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.80(ABRT.0)C0 English 01 Tháng 3, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP Tập tin MIB 10 English 01 Tháng 3, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.7)C0 English 23 Tháng 2, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP Sổ tay 2023.1 English 23 Tháng 2, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.6)C0 English 20 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
GS2220-50HP Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 16 Tháng 12, 2020 Download File
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01307 Chinese 11 Tháng 5, 2020 Download File
GS2220-50HP Biểu tượng sản phẩm 1 English 16 Tháng 10, 2019 Download File