ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

GS2220 Series - GS2220-50HP
10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS2220-50HP User's Guide V4.80_Ed1 English พฤษภาคม 08, 2023 Download File
GS2220-50HP Datasheet 6 English เมษายน 07, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.80(ABRT.0)C0 English มีนาคม 01, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP MIB File 10 English มีนาคม 01, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.7)C0 English กุมภาพันธ์ 23, 2023 Download File Download File 2
GS2220-50HP Handbook 2023.1 English กุมภาพันธ์ 23, 2023 Download File
GS2220-50HP CLI Reference Guide V4.80_Ed3 English มกราคม 06, 2023 Download File
GS2220-50HP Firmware 4.70(ABRT.6)C0 English ตุลาคม 20, 2022 Download File Download File 2
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, CE 003.214-01-01183 English พฤษภาคม 31, 2022 Download File
GS2220-50HP Quick Start Guide 002 Multiple languages ธันวาคม 16, 2020 Download File
GS2220-50HP Declaration GS2220-50HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01307 Chinese พฤษภาคม 11, 2020 Download File
GS2220-50HP Product Icon 1 English ตุลาคม 16, 2019 Download File