Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS1920 Series - GS1920-48HPv2
8/24/48-port GbE Smart Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1920-48HPv2 Declaration GS192048HPv2, DoC, CE 005.214-01-00979 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
GS1920-48HPv2 User's Guide V4.80_Ed1 English 08 Tháng 5, 2023 Download File
GS1920-48HPv2 Firmware 4.80(ABMK.0)C0 English 27 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 MIB File 13 English 27 Tháng 4, 2023 Download File
GS1920-48HPv2 Datasheet 4 English 07 Tháng 4, 2023 Download File
GS1920-48HPv2 Firmware 4.70(ABMK.8)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 Firmware 4.70(ABMK.7)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 Quick Start Guide 003 Multiple languages 16 Tháng 12, 2020 Download File
GS1920-48HPv2 Handbook 2020.1 English 03 Tháng 2, 2020 Download File
GS1920-48HPv2 Declaration GS192048HPv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01053 Chinese 10 Tháng 8, 2018 Download File
GS1920-48HPv2 Product Icon 1 English 23 Tháng 7, 2018 Download File