ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

- GS1920-48HPv2
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1920-48HPv2 Firmware 4.70(ABMK.8)C0 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 Firmware 4.70(ABMK.7)C0 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 MIB File 12 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File
GS1920-48HPv2 Firmware 4.70(ABMK.7)C0 English กันยายน 16, 2022 Download File Download File 2
GS1920-48HPv2 User's Guide V4.70_Ed4 English กันยายน 01, 2022 Download File
GS1920-48HPv2 Declaration GS192048HPv2, DoC, CE 004.214-01-00979 English พฤษภาคม 27, 2022 Download File
GS1920-48HPv2 Quick Start Guide 003 Multiple languages ธันวาคม 16, 2020 Download File
GS1920-48HPv2 Datasheet 3 English พฤศจิกายน 11, 2020 Download File
GS1920-48HPv2 Handbook 2020.1 English กุมภาพันธ์ 03, 2020 Download File
GS1920-48HPv2 Declaration GS192048HPv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01053 Chinese สิงหาคม 10, 2018 Download File
GS1920-48HPv2 Product Icon 1 English กรกฎาคม 23, 2018 Download File