Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS1900 Series - GS1900-48HPv2
8/10/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1900-48HPv2 Declaration GS190048HPv2, DoC, CE 003.214-01-01213 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.70(ABTQ.5)C0 English 14 Tháng 3, 2023 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 MIB File 9 English 14 Tháng 3, 2023 Download File
GS1900-48HPv2 Application note 2.0 English 12 Tháng 12, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Datasheet 4 English 16 Tháng 11, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.70(ABTQ.3)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 User's Guide V2.70_Ed2 English 22 Tháng 4, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Quick Start Guide 003 Multiple languages 30 Tháng 8, 2021 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.60(ABTQ.4)C0 English 15 Tháng 7, 2021 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 Product Icon 1 English 14 Tháng 9, 2020 Download File
GS1900-48HPv2 Declaration GS190048HPv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01322 Chinese 31 Tháng 7, 2020 Download File