ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

GS1900 Series - GS1900-48HPv2
8/10/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1900-48HPv2 Declaration GS190048HPv2, DoC, CE 003.214-01-01213 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.70(ABTQ.5)C0 English มีนาคม 14, 2023 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 MIB File 9 English มีนาคม 14, 2023 Download File
GS1900-48HPv2 Application note 2.0 English ธันวาคม 12, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Datasheet 4 English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.70(ABTQ.3)C0 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 User's Guide V2.70_Ed2 English เมษายน 22, 2022 Download File
GS1900-48HPv2 Quick Start Guide 003 Multiple languages สิงหาคม 30, 2021 Download File
GS1900-48HPv2 Firmware 2.60(ABTQ.4)C0 English กรกฎาคม 15, 2021 Download File Download File 2
GS1900-48HPv2 Product Icon 1 English กันยายน 14, 2020 Download File
GS1900-48HPv2 Declaration GS190048HPv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01322 Chinese กรกฎาคม 31, 2020 Download File