Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS1200 Series - GS1200-8
Switch Web Managed 5 Cổng/8 Cổng Gigabit
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1200-8 Declaration GS1200-8, DoC, CE 007.214-01-00912 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
GS1200-8 Datasheet 5 English 13 Tháng 1, 2023 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.2)C0 English 09 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00863 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
GS1200-8 User's Guide V2.00_Ed1 English 21 Tháng 12, 2021 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.1)C0 English 13 Tháng 10, 2021 Download File Download File 2
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00548 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.0)C0 English 09 Tháng 11, 2020 Download File Download File 2
GS1200-8 Declaration GS1200-8, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00973 Chinese 22 Tháng 1, 2018 Download File
GS1200-8 Quick Start Guide 001 Multiple languages 05 Tháng 1, 2018 Download File
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00864 English 29 Tháng 11, 2017 Download File