ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

GS1200 Series - GS1200-8
5-Port/8-Port Web Managed Gigabit Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1200-8 Declaration GS1200-8, DoC, CE 007.214-01-00912 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
GS1200-8 Datasheet 5 English มกราคม 13, 2023 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.2)C0 English พฤศจิกายน 09, 2022 Download File Download File 2
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00863 English กันยายน 22, 2022 Download File
GS1200-8 User's Guide V2.00_Ed1 English ธันวาคม 21, 2021 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.1)C0 English ตุลาคม 13, 2021 Download File Download File 2
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00548 English มกราคม 27, 2021 Download File
GS1200-8 Firmware V2.00(ABME.0)C0 English พฤศจิกายน 09, 2020 Download File Download File 2
GS1200-8 Declaration GS1200-8, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00973 Chinese มกราคม 22, 2018 Download File
GS1200-8 Quick Start Guide 001 Multiple languages มกราคม 05, 2018 Download File
GS1200-8 Certification GS1200-8, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00864 English พฤศจิกายน 29, 2017 Download File