Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS-105S v2
Switch Để Bàn 5 Cổng Gigabit Ethernet
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS-105S v2 Declaration GS-105S v2, DoC, CE 006.214-01-00417 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 005.351-01-00381 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00237 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
GS-105S v2 Datasheet 5 English 26 Tháng 8, 2020 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 003.351-01-00382 English 03 Tháng 4, 2019 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 004.351-01-00381 English 03 Tháng 4, 2019 Download File
GS-105S v2 Declaration GS-105S v2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01012 Chinese 11 Tháng 5, 2018 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00452 Korea 15 Tháng 11, 2017 Download File
GS-105S v2 Quick Start Guide 001 English 27 Tháng 2, 2014 Download File