ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

GS-105S v2
5-Port Desktop Gigabit Ethernet Media Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS-105S v2 Declaration GS-105S v2, DoC, CE 006.214-01-00417 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 005.351-01-00381 English กันยายน 22, 2022 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00237 English มกราคม 27, 2021 Download File
GS-105S v2 Datasheet 5 English สิงหาคม 26, 2020 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 003.351-01-00382 English เมษายน 03, 2019 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 004.351-01-00381 English เมษายน 03, 2019 Download File
GS-105S v2 Declaration GS-105S v2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01012 Chinese พฤษภาคม 11, 2018 Download File
GS-105S v2 Certification GS-105S v2, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00452 Korea พฤศจิกายน 15, 2017 Download File
GS-105S v2 Quick Start Guide 001 English กุมภาพันธ์ 27, 2014 Download File