Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Lưu giữ mọi khoảnh khắc dù trong điều kiện thiếu sáng Captured Samples

Aurora 1080P Full HD Camera

Trải nghiệm Aurora với 3 bước đơn giản

Cài đặt cá nhân hóa

Mô tả chức năng


Đặt tên các thiết bị Aurora và hiệu chỉnh các cài đặt theo ý muốn. Cập nhật phần mềm mới nhất cho thiết bị tại đây.

Ghi hình theo lịch đặt trước


Thiết bị ghi hình Aurora mang đến sự linh hoạt cao về thời điểm cần ghi hình.

Phân vùng phát hiện chuyển động


Cài đặt một số khu vực để phát hiện chuyển động cụ thể để ngăn chặn các lỗi cảnh báo, bao gồm nhưng không giới hạn: các chuyển động của rèm, các vật thể bị gió thổi và nhiều hơn nữa. Chỉ chụp những khu vực cần thiết để không bị làm phiền bởi các cảnh báo không cần thiết.

Thông báo khi có sự kiện


Nhận thông báo khi các sự việc xuất hiện được máy quay Aurora chụp lại. Không chỉ có ứng dụng cho phép nhận thông báo mà người dùng còn nhận được các email thông báo, do đó bạn sẽ không bị bỏ lỡ những gì đang diễn ra.

Giao diện người dùng

Playback
Xem lại

Xem lại các ảnh/ phim đã lưu trữ

LED On
Đèn LED

Điều khiển tắt/ bật đèn LED

Armed
Báo động

Bật/ tắt ghi hình (cần cài đặt)

Settings
Cài đặt

Cài đặt nhiều chế độ ghi hình khác nhau

Aurora Devices
Danh sách Camera

Cho phép xem tất cả các thiết bị quay

Add Device
Thêm Cameras

Thêm máy ghi hình

Person Center
Thông tin

Thông tin mở rộng và FAQ