İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM ALTYAPISI ZYXEL ÜRÜNLERİ İLE YENİLENDİ.

E-devlet yatırımları kapsamında; hem polisin, hem de vatandaşın işini kolaylaştırmasını hedefleyen Emniyet Teşkilatımızın, istihbarat faaliyetlerinden, sınır kapılarının güvenliğine;  pasaport ve trafik tescil işlemlerinden, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasına, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almaktan, asayişi sağlamaya kadar pek çok sorumluluğu bulunuyor. Vatandaş-Personel memnuniyeti misyonuyla teknolojik altyapısını yenileyen kamu kurumu, suçları azaltarak şehirleri daha güvenlik kılmak için de üstün çaba sarf ediyor.
“İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunuyoruz. Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla hareket eden bir teşkilat olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yasalarla birlikte bizlere verilen güvenlik ve huzuru sağlama hizmetlerini sunarken; teşkilatımızın iş süreçlerini de; sürekli yenileyip, geliştiriyoruz. E-devlet ve dijital dönüşüm projeleri kapsamında hem polis mensuplarının, hem de vatandaşımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kurumumuz bünyesinde artan iş yoğunluğumuz ve network kapasite sorunumuz nedeniyle bilgi işlem altyapı yatırımı gerekliliği doğdu. Açılan ihalenin sonucunda tüm ön şartları yerine getiren Zyxel ve Onur Elektronik’ten destek aldık. Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde, e-devlet çalışmalarını yürüten Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı teknolojik yatırımlar neticesinde kurum bünyesinde çalışmalarımız ve hizmetlerimiz hız kazandı,  vatandaşa büyük kolaylıklar sağladık. Desteklerinden dolayı Zyxel ve Onur Elektronik’e teşekkür ederiz.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
PDF'yi indir