WiFi 101: WiFi Nasıl Çalışır?

WiFi 101: WiFi Nasıl Çalışır?

Daha önce hiç bilgisayarların, tabletlerin ve akıllı telefonların kablosuz olarak nasıl iletişim kurduklarını merak ettiniz mi? İnternetten oynattığınız videoların nasıl anlık olarak akıllı telefonunuza aktarıldığını düşündünüz mü? Tüm bunlar WiFi sayesinde mümkün oluyor. 

WiFi kelimesi Wireless Fidelity, yani Kablosuz Bağlantı kelimelerinin birleşiminden oluşur. WiFi, bilgisayarlardan mobil cihazlara, yazıcılardan tarayıcılara tüm cihazların internete bağlanmasını sağlayan bir kablosuz ağ teknolojisidir. WiFi bağlantısı kurduğunuzda, aslında bir access point’e ya da bu özelliği taşıyan bir yönlendiriciye bağlanıyorsunuz. Bu AP, kablosuz cihazlarınızı kablolu ağınıza, oradan da internete bağlar. İşte WiFi’ın temel çalışma prensibi bu şekilde işler. 
Dünyada WiFi standartlarını belirleyen üç ana kurum bulunuyor. Bunlar WiFi standartlarını belirleyen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers/Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü), ürünleri standartlara uyumluluklarına göre sertifikalayan WiFi Alliance ve cihazların güç ve frekans gerekliliklerini belirleyen FCC (Federal Communications Commission/Federal İletişim Kurulu) olarak sıralanıyor.

WiFi Menzili

WiFi teknolojisi, radyo dalgalarıyla çalışır. Genel kabul gören bir kural olarak, “frekans arttıkça üzerinde daha fazla veri kodlanabilir, ancak menzil daralır.” WiFi menzili, sinyal gücü, SNR (sinyal-gürültü oranı), zayıflama değeri ve kullanılan frekansın birleşimiyle ortaya çıkar. 

WiFi’ın iki yönlü bir iletişim olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla menzil, en zayıf ağ ekipmanı tarafından belirlenir. Örneğin, günümüzde 500 mW sinyal çıkışlı access pointler yaygındır ancak bir mobil cihaz sadece 25 mW güç çıkışına sahip olabilir. Access pointiniz çok uzağa sinyal gönderebilse bile, mobil cihazdan gelen sinyal ona geri ulaşmazsa, iletişim tamamlanamaz. Bu iletişimin yapısını, iki insan arasında geçen bir diyaloğun doğal sınırlarına benzetebiliriz. Gür bir sesiniz olduğunu ve kendinizi çok uzağa duyurabildiğinizi düşünün. Ancak karşınızdaki insan sizin kadar yüksek sesle konuşamıyorsa, onunla sağlıklı iletişim kurabilmeniz için birbirinize yaklaşmanız gerekir. 

İnsanların telefonlarından WiFi’a bağlandıklarında sıkça yaşadıkları sorunların başında yavaş ve istikrarsız bağlantı gelir. Üstelik bu sorunlar yaşanırken, telefonları tam WiFi sinyali aldıklarını gösterebilir. Telefon ekranının üst bölümünde görülen sinyal gücü yanıltıcı olabilir, çünkü bu telefonun değil access point’in sinyal gücünü gösterir. Telefon access point’ten gelen WiFi sinyalini tam güçle alıyor olabilir ve insanlar bunun iyi bir WiFi bağlantısı için yeterli olduğunu düşünebilir. Ancak buradaki sorun, AP’nin telefondan gelen sinyali alamamasıdır. Telefon kullanıcıya aldığı sinyalin gücünü gösterir, ekrana bakarak AP’ye geri gönderdiği sinyalin gücünü ise bilemeyiz.

Veri Hızı ve Verimlilik

Bir ürünün özellikler tablosuna baktığınızda, WiFi hızının “veri hızı” olarak belirtildiğini görürsünüz. Kimi ürünlerde bundan fiziksel hız ya da bağlantı hızı olarak da bahsedilir. Bu değer, iki cihaz arasında iletişimi gerçekleştirilebilen verinin miktarını açıklar. İki cihaz birbirine bağlandığında, gönderip alabilecekleri tüm veri bununla sınırlıdır. WiFi ekipmanınızı eve götürüp kurduğunuzda, gerçekleştirdiğiniz hız testi ise bu değeri değil, verimliliği ölçer. Bu testler, bir akıllı telefon ya da PC’nin bir veriyi sunuculara gönderme süresini ortaya koyar. Bu testlerde ortaya çıkacak değer, veri hızından yüzde 60’a kadar daha düşük çıkabilir, çünkü WiFi bağlantısını kurmak için ilave veri aktarımlarının gerçekleştirilmesi gerekir. WiFi paylaşımlı bir radyo frekans ortamı olduğundan, bağlantının mümkün olması için cihaz ile access point arasında birçok destekleyici veri işleminin gerçekleştirilmesini gerektirir. Üzerine bir de verimlilik testi için uzaktaki sunuculara veri gönderimi yapılır. Dolayısıyla bu testlerde ortaya çıkan sonucun, veri hızından düşük çıkması doğaldır.

WiFi teknolojisinin nasıl çalıştığını daha derinlemesine öğrenmek için aşağıdaki webinar’a göz atabilirsiniz.Tüm sorularınız için varteam@zyxel.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etiket