ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 50
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 50 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.38(ABAQ.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01724 English มีนาคม 21, 2024 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.37(ABAQ.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Battery Document 3 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 50 Quick Start Guide 002 Multiple languages มกราคม 03, 2024 Download File
USG FLEX 50 Datasheet 7 English ธันวาคม 05, 2023 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.37(ABAQ.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, CE 003.214-01-01443 English ตุลาคม 12, 2023 Download File
USG FLEX 50 CLI Reference Guide V5.37 English กรกฎาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01497 Chinese มีนาคม 14, 2023 Download File
USG FLEX 50 Certification USG FLEX 50, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00869 English มีนาคม 13, 2023 Download File
USG FLEX 50 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 50 3G Dongle Document 1 English มิถุนายน 23, 2022 Download File
USG FLEX 50 MIB File 1 English มิถุนายน 23, 2022 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01497 Chinese เมษายน 15, 2022 Download File
USG FLEX 50 Certification USG FLEX 50, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00820 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File