ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWD6602
Dual-Band Wireless AC1200 Nano USB Adapter
NWD6602
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWD6602 Declaration NWD6602, DoC, CE 004.214-01-01312 English เมษายน 26, 2024 Download File
NWD6602 Driver V1.0.0.22.0418(Windows) Windows English เมษายน 27, 2022 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.21.1224Win Windows English มกราคม 18, 2022 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826Win Windows English ตุลาคม 07, 2021 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826Linux_2 Linux English สิงหาคม 05, 2021 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826 MAC Mac OS X v10.15 English พฤศจิกายน 30, 2020 Download File Download File 2
NWD6602 Certification NWD6602, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00727 English พฤศจิกายน 03, 2020 Download File
NWD6602 Datasheet 1 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
NWD6602 Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤศจิกายน 02, 2020 Download File