ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

MagicOffice Repeater
Quad-Band Repeater
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
MagicOffice Repeater Firmware 2.00(MGRT.2)P12 English ธันวาคม 04, 2023 Download File Download File 2
MagicOffice Repeater Firmware 2.00(MGRT.2)P11 English ตุลาคม 04, 2023 Download File Download File 2
MagicOffice Repeater Datasheet 2 English มีนาคม 08, 2022 Download File
MagicOffice Repeater Hardware Installation Guide V1.0 English กรกฎาคม 30, 2021 Download File