Prepínače riadené pomocou cloudu Nebula

Nebula switche riadené pomocou cloudu

Maximálne jednoduché nasadenie

Switche Zyxel Nebula dokážu do nových zariadení v sieti automaticky stiahnuť aktuálnu konfiguráciu za účelom jej automatického nastavenia bez prítomnosti sieťových odborníkov.

Efektívne nastavenie siete

Všetky switche Zyxel Nebula sú centrálne riadené pomocou jedného riadiaceho rozhrania Nebula Control Center. Nastavenia switcha prevedené v tomto rozhraní môžu byť následne automaticky importované do všetkých pripojených switchov Zyxel Nebula.

 

Lepšia prevádzkyschopnosť siete

Switche Zyxel Nebula zaisťujú stabilné sieťové prostredie. K tomu im slúži mechanizmus schopný detekovať a eliminovať konfigurácie, ktoré by potenciálne mohli spôsobiť rozpojenie siete medzi zariadením a cloudovým riadiacim centrom Nebula Control Center.

 

Lepšie služby užívateľom

Pre zaistenie stabilného pripojenia ponúkajú switche Zyxel Nebula lepšiu optimalizáciu kvality služby, ktorá správcom umožňuje v cloudovom riadiacom centre Nebula Control Center prioritizovať konkrétnu VLAN a v nej aj celkovú vybranú prevádzku.

Komplexné riadenie

Switche Zyxel Nebula sú schopné automaticky identifikovať káblové aj bezdrôtové zariadenia pripojené k sieti a následne načítať topológiu siete, čo správcom umožňuje jednoduché riešenie problémov na diaľku.