5/8portový gigabitový webovo spravovaný prepínač

Séria GS1200

GS1200-5 / GS1200-8

Viac výkonu pre vaše pripojené zariadenia

Jednoduchá webová správa

Pre prepínače GS1200-5HP v2/GS1200-8HP v2 je k dispozícii webový sprievodca, ktorý užívateľa rýchle a jednoducho prevedie nastavením, kon-figuráciou a správou vrátane záloh konfigurácie a upgradu firmwaru. Vďaka sprievodcovi ku sprevádzkovaniu siete stačí len niekoľko málo kliknutí.

Funkcia IGMP Snooping pre optimalizáciu prevádzky

Na základe dotazov a reportov protokolu IGMP (Internet Group Ma-nagement Protocol) prepínač prevádzku nesmeruje do všetkých portov, ale iba do tých, ktoré vyžadujú multicastovú prevádzku. Toto riešenie pomáha optimalizovať multicastový výkon a je obzvlášť výhodné v prípade IP multicastových aplikácií náročných na prenosovú kapacitu, ako napr. online streamovanie médií alebo hranie hier.

Vyššia bezpečnosť siete vďaka oddeleniu prevádzky pomocou VLAN

VLAN (virtuálna lokálna sieť) je možné v rámci organizácie použiť k oddeleniu prevádzky, napr. k izolovaniu zdrojov medzi správcami siete a bežnými užívateľmi alebo medzi zamestnancami a užívateľmi z radov hostí.

Vyššia QoS na báze portov pre lepšie ri-adenie prevádzky

QoS (Quality of Service) predstavuje schopnosť prioritizovať rôzne apliká-cie, užívateľov alebo video/hlasové/dátové toky, prípadne garantovať určitú úroveň dátového toku.

Agregácia liniek pre vyššiu priepustnosť

Pre rýchlejší prenos súborov a spoľahlivejšie pripojenie prepínača GS1200-5HP v2/GS1200-8HP v2 kombinovaním dvoch fyzických portov vytvárajú dátovú cestu s vysokou prenosovou kapacitou.

Kompaktné a odolné kovové puzdro s možnosťou montáže na stenu

Schéma použitia


*Všetky špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.