5-Port/8-Port Web Managed Gigabit Switch

GS1200 Series

 

GS1200-5 / GS1200-8

Viac výkonu pre vaše pripojené zariadenia

Webový sprievodca pre jednoduchú správu a nastavenie

Pre prepínače GS1200-5/GS1200-8 je k dispozícii webový sprievodca, ktorý vás rýchle a jednoducho prevedie nastavením, konfiguráciou a správou vrátane záloh konfigurácie a upgradu firmwaru. Vďaka sprievodcovi vás od sprevádzkovania siete delí len niekoľko málo kliknutí.

Funkcia IGMP Snooping pre optimalizáciu prevádzky

Na základe dotazov a reportov protokolu IGMP (Internet Group Management Protocol) prepínač prevádzku nesmeruje do všetkých portov, ale iba do tých, ktoré vyžadujú multicast prevádzku. Toto riešenie prispieva k optimalizácii výkonu multicastu a je obzvlášť výhodné v prípade IP multicast aplikácií náročných na šírku pásma, ako je napr. online streamovanie médií alebo hranie hier.

 

Oddelenie VLAN pre lepšiu bezpečnosť siete

VLAN (virtuálnu lokálnu sieť) je možné v rámci organizácie použiť k oddeleniu prevádzky, napr. k izolovaniu zdrojov medzi administrátormi siete.

 

Vyšší QoS na báze portov pre lepšie riadenie prevádzky

QoS (Quality of Service) je schopnosť prioritizovať rôzne aplikácie, užívateľov alebo video/hlasové/dátové toky alebo garantovať určitú úroveň dátového toku.

 

Agregácia liniek prináša novú úroveň priepustnosti

Pre rýchlejší prenos súborov a spoľahlivejšie pripojenie prepínača GS1200-5/8 kombináciou dvoch fyzických portov vytvárajú dátovú cestu s veľkou šírkou pásma.

 

Kompaktné a odolné kovové púzdro s možnosťou inštalácie na stenu

Príklady použitia


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upo-zornenia.