Krevní centrum s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení Krevní centrum se zabývá odběry krve a plazmy, prováděním bohaté škály testů biologického materiálu pro smluvní lékaře, transfúzní oddělení a rovněž laboratorními vyšetřeními pro veterinární lékaře. Provádí se zde také léčebné infúze a plazmaferézy. Dalšími odděleními jsou ambulance, lékárna, distribuční sklad léčiv a bistro nejen pro zaměstnance a dárce, ale i pro veřejnost. Krevní centrum má celkem čtyři pobočky, všechny na severní Moravě.

Klíčové přínosy

Pro vybudování sítě si Krevní centrum vybralo řešení Nebula od Zyxel, zejména proto, že instalace jednotlivých zařízení je jednoduchá. Po přihlášení do cloud portálu Nebula/Zyxel a následném přidání jednotlivých Wi-Fi zařízení je možné provádět jakoukoliv konfiguraci. Nebula disponuje přehledným grafickým rozhraním, ve kterém má zákazník k dispozici ucelený obrázek o dění v jeho síti, tj. jaká zařízení, kde a s jakým vytížením pracují. To vše je zobrazeno na jedné obrazovce. Síť lze spravovat odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení. Odpadá tedy nutnost drahých servisních zásahů odborníkem na místě. Jsou zde možnosti nastavení různých SSID včetně možnosti jejich časového omezení, autentifikace, vyrovnání zátěže, nastavení VLAN či captive portálu.

Výzva

Vzhledem k tomu, že požadavky návštěvníků i personálu Krevního centra na Wi-Fi připojení stále vzrůstají, bylo třeba nahradit zastaralé nevyhovující řešení bez centrální správy moderní a spolehlivou sítí s jednoduchou správou.

Realizace

Instalace prvků Nebula je tak jednoduchá, že realizace proběhla za plného provozu a konfigurace se uskutečnila v cloudovém rozhraní. Vůbec tedy nebylo nutné, aby byl fyzicky přítomen IT expert. Zařízení byla jednoduše zaslána do poboček.

Jednoduchá je také konfigurace jednotlivých produktů. Stačí, když se načte QR kód na zařízení a administrátor ho zařadí do dané organizace, a ke konfiguraci dojde automaticky. Realizace se uskutečnila díky Martinu Pešlovi z firmy IMITS-ICT s. r. o. z Frýdku-Místku.

„Pro naši společnost byla důležitá možnost zaslat zařízení do poboček bez nutnosti konfigurace. Ta proběhla vzdáleně bez uživatelského zásahu. Další nespornou výhodou je monitorování jednotlivých zařízení včetně reportů. Výhodou bylo, že jsme nejprve mohli Nebulu otestovat a poté nasadit.“

Jan Žurek
IT Administrátor

Stáhnout PDF