Gymnázium u Libeňského zámku

S více než 110letou historií je Gymnázium u Libeňského zámku jedním z nejstarších a současně i největších gymnázií v Praze. Gymnázium u Libeňského zámku je moderní školou, která se nebojí inovací, ale současně nezapomíná na své kořeny. Předností školy, kterou prošlo již přes 10 000 absolventů, je kvalitní vzdělání a příprava pro univerzitní studium. Jako fakultní škola Univerzity Karlovy si Gymnázium u Libeňského zámku zakládá na obecném rozvoji osobnosti svých studentů, na skvělé atmosféře, respektu a motivaci. Požadavkům moderních způsobů výuky a neustále rostoucímu počtu zařízení používaných pedagogy i studenty přestala vyhovovat infrastruktura bezdrátové sítě v budově gymnázia a bylo nutné ji nahradit.


Klíčové přínosy

Zcela nová infrastruktura bezdrátové sítě, tvořená přístupovými body Zyxel, umístěnými podle profesionálního návrhu Wi-Fi pokrytí od společnosti Zyxel, je připravena na zajištění prezenční i distanční výuky studentů. Kapacita sítě umožnuje připojení velkého množství koncových zařízení používaných pedagogy, studenty i dalšími zaměstnanci gymnázia, včetně možnosti definování pravidel pro připojování jednotlivých zařízení a detailního protokolování jejich síťových aktivit. Celá síť je centrálně spravována prostřednictvím cloudové platformy Nebula, která výrazně usnadňuje řízení sítě na úrovni jednotlivých síťových prvků a zjednodušuje instalaci nových zařízení síťové infrastruktury i jejich případnou výměnu. Prostřednictvím platformy Nebula lze celou síť gymnázia monitorovat a spravovat na dálku prostřednictvím internetu, z webového rozhraní nebo mobilní aplikace.


Výzva

Budova Gymnázia u Libeňského zámku představuje velmi členitý prostor, ve kterém bylo nutné zajistit spolehlivé pokrytí signálem bezdrátové sítě. Současná síťová infrastruktura, založená na prvcích amerického výrobce, tento požadavek nesplňovala, a proto bylo nutné ji kompletně nahradit. S ohledem na využívání sítě nejen pedagogickými pracovníky, ale také  studenty a zaměstnanci gymnázia bylo nezbytné nasadit řešení s možností detailní správy přístupu klientských zařízení, řízením jejich pohybu na internetu a ukládáním záznamů o síťových aktivitách. Pro zadavatele projektu byla důležitá rovněž možnost vzdáleného monitoringu a konfigurace sítě.


Realizace

Pokrytí učeben i dalších prostor budovy Gymnázia u Libeňského zámku signálem Wi-Fi sítě je řešeno prostřednictvím extrémně výkonných přístupových bodů Zyxel WAC6503D-S, rozmístěných ve všech učebnách gymnázia. Tento nejvyšší model přístupových bodů Zyxel dosahuje vysokého výkonu i díky technologii, která na základě detekce i non Wi-Fi rušení
a analýzy okolních signálů v reálném čase mění vysílací charakteristiky, s cílem potlačit rušení z okolního prostředí. Tyto přístupové body disponují kapacitou pro současné připojení více než stovky klientských zařízení, a tedy i s velkou rezervou odpovídají náročným požadavkům gymnázia na připojení pedagogických pracovníků, studentů i dalších uživatelů k Wi-Fi síti. Přístupové body Zyxel WAC6503D-S mohou být řízeny kontrolerem vestavěným ve firewallu, případně samostatným kontrolerem Zyxel řady NXC, ale Gymnázium u Libeňského zámku využívá nejmodernější způsob řízení přístupových bodů Wi-Fi sítě prostřednictvím cloudové platformy Nebula. Přístupové body jsou napájeny prostřednictvím technologie Power over Ethernet (PoE) z přepínačů řady Zyxel GS1900 se zvýšeným příkonem PoE napájení, ke kterým lze připojit desítky přístupových bodů Wi-Fi sítě.

S platformou Nebula má správce sítě na jediném místě kompletní přehled o síťovém provozu, včetně seznamu všech klientských zařízení, aktuálně připojených k Wi-Fi síti gymnázia. Veškeré změny v konfiguraci lze provádět vzdáleně po internetu, včetně možnosti instalace nového přístupového bodu v případě, že by bylo nutné posílit výkon Wi-Fi sítě. Všechny změny v konfiguraci sítě se provádějí v jednotném webovém rozhraní, kde lze upravovat parametry na úrovni konkrétních zařízení nebo celé sítě gymnázia.

"Nová síťová infrastruktura bude díky svým parametrům splňovat všechny naše požadavky na výkon, dostupnost a přenosovou rychlost. Tyto její vlastnosti využijeme při zajištění distanční výuky a následně při postupném návratu studentů do školy – po zmírnění opatření v souvislosti s pandemií Covid 19. Síť bude hojně využívána učiteli i žáky v době klasické prezenční výuky. Dále nám zajistí lepší dostupnost dálkového vzdělávání a webinářů pro pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Současně je Wi-Fi síť připravena na snadné rozšiřování a připojení dalších koncových zařízeních v souvislosti s rozvojem školy, např. s rozšiřováním funkcí multimediálního centra."

RNDr. František Kosina, ředitel,
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

"V budově Gymnázia u Libeňského zámku jsme nasadili aktuálně nejvýkonnější přístupové body značky Zyxel, abychom splnili náročné požadavky na kvalitu a kapacitu Wi-Fi sítě. Síťové prvky Zyxel se obecně vyznačují výborným poměrem ceny a výkonu, stejně jako vysokou spolehlivostí. S použitím platformy Nebula je lze navíc velmi komfortně na dálku spravovat prostřednictvím přehledného cloudového webového rozhraní. Ušetří to práci jak při úvodní konfiguraci, tak i následné správě sítě."

Ing. Pavel Čeřovský, jednatel, NWS s.r.o.
Stáhnout PDF