Jak i v době koronavirové udržet firmy a veřejné služby v chodu

„Pandemie koronaviru je nejen skutečnou zkouškou ohněm pro každého z nás, ale také situací, kdy se naplno projevují výhody vzdáleného připojení, spolupráce na dálku a práce z domova,“ říká Kevin Drinkall, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu s bezdrátovými a cloudovými produkty, region EMEA.


Společnost Zyxel stejně jako ostatní firmy z IT sektoru na výhody práce z domova upozorňuje již mnoho let. Doposud jsme hlavní přednosti vzdálené práce spatřovali zejména v tom, že přináší flexibilitu a svobodu, eliminuje zbytečné cestování, umožňuje týmům z různých lokalit kdykoli spolupracovat a poskytuje platformu například pro vzdělávání nebo lékařské prohlídky na dálku.

V dnešních dnech se navíc ukazuje, že služby a řešení pro vzdálené připojení jsou mimořádně praktické také při překonávání nepředvídaných událostí a situací, jako je například globální pandemie koronaviru.

Z důvodu omezených možností cestování a nuceného uzavření škol, kaváren, barů a celých pracovišť se v posledních týdnech stále více organizací začíná spoléhat na technologie vzdáleného přístupu, které jim umožňují nadále fungovat co nejnormálnějším způsobem.

Pomůžeme vám fungovat dál

V některých regionech společnost Zyxel zaznamenala výrazný nárůst poptávky po produktech, které lidem pomáhají se z domova bezpečně připojit k podnikové síti – jedná se např. o bezdrátové přístupové body, bezpečnostní brány a VPN řešení. Stále více zákazníků a poskytovatelů řízených služeb také využívá platformu Zyxel Nebula pro vzdálenou správu sítí pomocí cloudu.

Zejména školy a firmy hledají způsoby, jak předejít každodennímu shromažďování skupin osob v uzavřených prostorách. Výše uvedené produkty jim umožňují pokračovat ve výuce a v týmové komunikaci a spolupráci, aniž by studenti, respektive zaměstnanci, museli být fyzicky přítomni na stejném místě.

Jinými slovy, tyto produkty slouží přesně k tomu, k čemu jsou určeny. Vzhledem k současné situaci se však změnil rozsah jejich uplatnění. Technologie pro připojení a spolupráci z domova najednou přestaly být pouhým sekundárním řešením, které šetří náklady a čas na dojíždění do práce a umožňuje sdílet nápady a pracovat na projektech, a staly se tím, co udržuje veřejné služby a svět podnikání v chodu.

Rostoucí popularita práce z domova

Bude zajímavé sledovat, co nastane po skončení současné krize, až se zaměstnanci budou moct vrátit zpět na pracoviště a studenti do škol. Zjištění, že práce z domova není nijak náročná z hlediska zavedení a řízení a že přináší všechny výše uvedené výhody, dle našeho názoru povede k jejímu značnému rozšíření.

Jsme přesvědčeni, že zákazníci, které současné nežádoucí okolnosti donutily si práci z domova vyzkoušet, dospějí k závěru, že se jedná o řešení, které v sobě spojuje efektivitu, úsporu nákladů a hmatatelné přínosy jak pro organizaci, tak pro jednotlivce. Dle našeho názoru by k tomuto zjištění dříve či později dospěli i za normálních okolností, přičemž pandemie koronaviru zavádění práce z domova pouze urychlila.

Není pochyb o tom, že jakmile to bude bezpečné, pracoviště a školy znovu ožijí. Nic podle nás nedokáže nahradit intenzitu a hloubku porozumění, mezilidskou interakci a inovativní potenciál vycházející ze společné fyzické přítomnosti skupiny lidí na poradách, workshopech či přednáškách.

I přesto však platí, že práce a spolupráce na dálku může hrát mnohem větší roli než doposud. Předpokládáme, že v budoucnu bude z domova pracovat více lidí a že organizace i zaměstnanci budou moct využívat vše, co jsme jim v posledních letech slibovali. A v neposlední řadě technologie pro vzdálené připojení organizacím umožní se lépe připravit na nepředvídané události, jako je např. globální pandemie znemožňující cestování a pohyb lidí na pracovištích a ve školských zařízeních.

Bližší informace