Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Řešení Nebula Together

Řešení pro budoucnost malých firem

Dnešní doba na firmy klade stále vyšší nároky v oblasti digitalizace. Tradiční způsoby fungování jsou nahrazovány elektronickou komercí, vzdálenou prací a sociálními sítěmi. V důsledku toho se spolehlivé a nepřetržité připojení stalo nedílnou součástí každodenního chodu firem.

Nejčastější problémy malých firem v oblasti IT

Malé firmy musí být agilní a schopné reagovat na měnící se nároky trhu. To znamená, že při svém každodenním chodu se neobejdou bez snadného, spolehlivého a nepřetržitého připojení. V oblasti IT se malé firmy často potýkají s následujícími výzvami:

Jak vám můžeme pomoct

Máme WiFi řešení, která fungují

Platforma Nebula od společnosti Zyxel přináší rychlé a spolehlivé připojení pro mobilní platební terminály, digitální cedule, IoT a všechna další síťová zařízení. Díky optimalizaci na úrovni aplikací dokážete svým zaměstnancům i zákazníkům poskytovat spolehlivé služby.

Připojení pomocí 5G/LTE routerů

Buďte neustále připojeni pomocí našich 5G/LTE routerů. Rozšiřte svou firemní síť i do míst, kde doposud není přístup k internetu. Buďte neustále připojeni a využívejte nové příležitosti k interakci s vašimi zákazníky.

Zabezpečení, které se neustále vyvíjí k vašemu prospěchu

Nabízíme síťové zabezpečení, které se neustále vyvíjí s ohledem na nároky nepřetržitě se měnícího pracovního prostředí. Ať už se jedná o flexibilní zabezpečení přímo z bezdrátového přístupového bodu nebo o podporu přístupu pro zaměstnance a klienty, naše řešení, které je výsledkem spolupráce s předními světovými poskytovateli síťového zabezpečení, vás před nejnovějšími hrozbami chrání už několik minut po jejich výskytu.

Stačí pár kliknutí a jste připojeni

Platforma Nebula od společnosti Zyxel umožňuje konfiguraci síťových zařízení na dálku prostřednictvím cloudu. Po dodání stačí zařízení kompatibilní s platformou Nebula připojit a zapnout, čímž odpadá nutnost volat instalační firmu.

Naše řešení v kostce

Zjistěte, jak vám Nebula pomůže držet krok s nároky vašich zákazníků.

Rychlé nasazení sítě

  • Jednodušší nastavení
  • Zprovoznění během několika málo minut
  • Žádné čekání na instalaci poskytovatelem služeb

Rychlé a spolehlivé připojení

  • Ultra rychlý přístupový bod standardu WiFi 6
  • Optimalizace WiFi na úrovni aplikací
  • Extra zabezpečení v přístupovém bodu
Přístupový bod standardu WiFi 6

Lepší správa a kybernetické zabezpečení

  • Bezpečné připojení pro zákazníky a zaměstnance
  • Jednodušší správa IT díky unifikované platformě
  • Volitelné zabezpečení (firewall/přístupový bod)
Firewall
Přepínač
Přístupový bod standardu WiFi 6

Spolu jsme silnější

Nová platforma Nebula Together přináší dodatečné bezpečnostní prvky a dokáže se přizpůsobit každému režimu v rychle se měnícím pracovním prostředí. Nebula Together umožní bezpečný vzdálený přístup do všech vašich sítí a současně vzdáleným zaměstnancům poskytne stejnou úroveň bezpečnosti jako přímo na pracovišti.

Pobočky

Nejen rostoucí organizace uvítají lepší škálovatelnost a větší kontrolu nad provozem zařízení v různých lokalitách napříč sítí. Naše řešení umožňuje bezpečné a snadné připojení a zabezpečení pro centrálu, pobočky i vzdálené zaměstnance.

Hybridní pracovní
prostředí

S platformou Nebula Together dokážete podporovat zaměstnance pracující mimo firemní prostory a odkudkoli a kdykoli spravovat jejich přístup k firemním datům.

Poskytovatelé řízených
služeb

Ať už vám jde o snadné nasazení, efektivní kontrolu nebo správu zabezpečení v reálném čase, naše produkty a centralizovaná platforma splní všechny vaše nároky na řízené služby.

Tradičně řízené organizace

S platformou Nebula Together je přechod na cloud hračkou! Náš centralizovaný řídicí systém usnadňuje nasazení a správu sítí a jejich zařízení.

Nebula = jedna platforma pro všechno

Vše, co potřebujete, najdete v uživatelsky vstřícné platformě Nebula. která umožňuje snadnou správu, monitoring a analýzu provozu kompatibilních firewallů, přístupových bodů a přepínačů.

Lepší spolupráce díky pokročilé
ATP ochraně v cloudu

Pro ještě lepší zabezpečení jsme matrici Zyxel Security Matrix v platformě Nebula posílili o firewally ATP v cloudu, které využívají kolaborativní ochranu sítí a technologii sandboxing. Vedle špičkového zabezpečení s platformou Nebula získáte také podrobné reporty, aktivní monitoring a dokonalý přehled o dění v síti.

Stejná úroveň zabezpečení napříč sítěmi

Společnost Zyxel nabízí širokou škálu produktů pro vzdálený přístup do sítí, jako např. firewally pro centrály a pobočky nebo vzdálené přístupové body s funkcemi Secure WiFi a VPN client pro bezpečné připojení vzdálených pracovníků do firemních sítí. Všechny dostupné licence najdete na platformě Zyxel Marketplace.

Komplexní řešení pro naše obchodní partnery

Společnost Zyxel pro své obchodní partnery vytvořila platformu Circle. která slouží k centrální správě licencí a umožňuje mimo jiné jejich bezproblémový nákup, sjednocení doby platnosti pro jednotlivá zařízení a snadné prodloužení licencí.

Vyberte si produkty dle vašich potřeb

Only specific Access Point, Switch, Firewall models and firmware versions support Nebula Together. Before adding an products to the Nebula Cloud service, make sure that it is a supported model and that it is running the required firmware version. Supported models and firmware are here.

Společně pro vás najdeme nejlepší řešení