Spreading the word about the benefits of USG FLEX

15/10/2021 Vy ještě neznáte bezpečnostní brány USG FLEX?

Bezpečnostní brány řady USG FLEX zažívají velké úspěchy. Thorsten Kurpjuhn, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj evropského trhu s bezpečnostními produkty, je rád, že může jejich přednosti představit co nejširšímu okruhu potenciálních zákazníků.

Unifikované bezpečnostní brány řady USG FLEX od společnosti Zyxel jsou už od svého uvedení na trh na začátku loňského roku velkým úspěchem. Zákazníci i obchodní partneři si na nich cení vynikající propustnost, robustní ochranu a flexibilitu.

Pozitivní odezvou na produkty řady USG FLEX jsme obzvláště potěšeni, protože přišla ve velmi náročné době, kdy pandemie nemoci Covid-19 donutila mnohé organizace změnit ve všech oblastech, včetně IT a infrastruktury, své plány i priority. Možná si říkáte, že uvedení nové řady bezpečnostních produktů na trh jsme tehdy nenačasovali zrovna ideálně. Nakonec se ale ukázalo, že jejich vstup na trh byl naplánován docela dobře, a to hned z několika důvodů.

Vyšší důraz na zabezpečení

Prvním důvodem je to, že v době covidové ještě více vzrostl význam zabezpečení sítí. Řada USG FLEX se svými novými funkcemi a schopnostmi přišla na trh právě v době, kdy masivní přechod zaměstnanců na home office postavil mnohé organizace před nutnost posílit ochranu jejich sítí. Díky podpoře VPN funkcí je navíc řada USG FLEX ještě univerzálnější při ochraně přenášených dat mezi lokalitami, přičemž nyní nabízí volby připojit se přes IPSec, SSL nebo L2TP over IPSec.

Dalším důvodem oblíbenosti produktové řady USG FLEX je její flexibilita. Vzhledem k omezenému fyzickému přístupu na pracoviště naši zákazníci, a možná ještě více poskytovatelé řízených služeb, velmi uvítali možnost zařízení USG FLEX instalovat a spravovat na dálku pomocí naší cloudové platformy Nebula. O tom svědčí mimo jiné zpětná vazba od Andreje de Godzinskeho, technického ředitele švédské společnosti Speeron, která coby poskytovatel řízených služeb patří mezi naše obchodní partnery. „Firewally řady USG ve spojení s platformou Nebula pro správu a údržbu sítí představují vynikající kombinaci, se kterou můžeme snadno vytvářet robustní síťová řešení pro naše zákazníky. Vysoce oceňujeme krátkou dobu instalace a velmi snadné provádění veškerých změn."

Jinými slovy, řada USG FLEX usnadňuje život zákazníkům i poskytovatelům řízených služeb, šetří čas i náklady a zajišťuje vynikající ochranu před všemi typy kybernetických hrozeb.

Komplexní ochrana 

Svět dnes vstupuje do nové éry, ve které bude z domova pracovat stejně tolik lidí jako přímo na pracovišti. Ruku v ruce s touto změnou stoupá potřeba kvalitního zabezpečení na bráně do sítě, a proto očekáváme další nárůst poptávky po našich produktech pro sjednocené řízení ochrany proti hrozbám. 

Řada USG FLEX představuje vynikající řešení pro menší a středně velké organizace, které potřebují kvalitní a komplexní ochranu všech uživatelů, bezpečné a flexibilní připojení zaměstnanců pracujících na home office a flexibilitu při řízení síťové infrastruktury. Pokud se o produktové řadě USG FLEX chcete dozvědět více, kontaktujte prosím lokální zastoupení nebo partnera společnosti Zyxel.

 

Štítek