Nebula provides even more advanced protection for digital assets

Nebula přináší ještě pokročilejší ochranu digitálních zařízení než doposud

Rozšíření kompatibility platformy Nebula o bezpečnostní zařízení řady ATP (Advanced Threat Protection = pokročilá ochrana před hrozbami) je dobrou zprávou pro zákazníky i poskytovatele řízených služeb. Důvody vysvětlí Thorsten Kurpjuhn, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj evropského trhu s bezpečnostními produkty.

Zdá se, že ve světě informačních technologií je dnes vše poskytováno „jako služba“ z cloudu. To ale samozřejmě neznamená, že byste se obešli bez hardwaru – klientských zařízení a síťové infrastruktury sloužící k přístupu k aplikacím a službám, které jsou hostované v cloudu.

Asi byste jen stěží našli uživatele, který se cloudu brání a neocení jeho obrovskou flexibilitu včetně možnosti přistupovat k aplikacím a službám odkudkoli a na dálku spravovat software, zařízení, sítě, zabezpečení a další prvky IT systémů.

S ohledem na rostoucí popularitu cloudu v posledním roce neustále rozšiřujeme skupinu zařízení podporovaných naší vlastní platformou Nebula pro správu sítí v cloudu. Začátkem letošního roku se tato rodina zařízení s velkým úspěchem rozrostla o kompletní řadu Zyxel USG FLEX.

Přicházejí další skvělé zprávy 

Dnes můžeme s radostí oznámit, že kompatibilitu platformy Nebula jsme nově rozšířili o firewally ZyWALL ATP, které poskytují pokročilou ochranu digitálních zařízení vyžadujících nejsilnější úroveň zabezpečení.

Spojení platformy Nebula s produkty ATP je skvělou zprávou pro naše zákazníky i partnery z řad poskytovatelů řízených služeb, a to rovnou ze tří důvodů.

Zaprvé, Nebula si mezi našimi zákazníky k dnešnímu dni získala mimořádnou popularitu, přičemž schopnost konfigurovat a spravovat pokročilá bezpečnostní zařízení v cloudu představuje její další silnou stránku.

Zadruhé, tento krok zvyšuje atraktivitu naší rodiny produktů ATP, protože bezpečnostní zařízení lze nově řídit lokálně i na dálku, což ocení jak zákazníci z řad koncových uživatelů tak poskytovatelé řízených služeb.

A třetím, a možná nejdůležitějším, důvodem je to, že nyní lze pomocí platformy Nebula spravovat ještě více řešení značky Zyxel než doposud. Administrátoři a obchodní partneři tak mohou z jedné obrazovky spravovat různé rodiny našich produktů, od přepínačů přes WiFi přístupové body až po bezpečnostní zařízení.

Robustnější ochrana 

Podpora platformy Nebula znamená, že veškerá nastavení lze provádět a řídit z jednoho místa. Ve všech zařízeních lze aplikovat identické konfigurace, což snižuje riziko chyb a šetří čas. A v neposlední řadě Nebula umožňuje sdílení informací mezi zařízeními, díky čemuž jsme schopni provádět inteligentní analytiku a poskytovat ještě silnější zabezpečení.

Ruku v ruce s rostoucím významem digitálních systémů roste také důležitost digitálního zabezpečení. Naše produkty řady ATP poskytují pokročilou ochranu nepostradatelných digitálních zařízení. Kompatibilita s platformou Nebula tuto ochranu dále rozšiřuje a umožňuje vzdálenou správu kritických zařízení přímo jejich provozovatelem nebo třetí stranou. To znamená, že zákazníci mohou naplno využívat praktičnost, flexibilitu a další výhody cloudových služeb a současně si být jisti tím, že jejich digitální zařízení jsou velmi dobře chráněna.
Štítek