Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS1210-12
Switch Web Managed 12 Cổng Multi-Gigabit gồm 2 Cổng 2.5G và 2 Cổng 10G SFP+
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS1210-12 Firmware V2.00(ABTY.1)C0 English 13 Tháng 9, 2023 Download File Download File 2
XGS1210-12 Declaration XGS1210-12, DoC, CE 003.214-01-01222 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
XGS1210-12 User's Guide V2.00_Ed1 English 30 Tháng 8, 2023 Download File
XGS1210-12 Firmware V2.00(ABTY.0)C0 English 29 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
XGS1210-12 Firmware V1.00(ABTY.6)C0 English 17 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
XGS1210-12 Datasheet 5 English 22 Tháng 7, 2022 Download File
XGS1210-12 Quick Start Guide 002 Multiple languages 29 Tháng 7, 2020 Download File
XGS1210-12 Declaration XGS1210-12, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01264 Chinese 02 Tháng 3, 2020 Download File
XGS1210-12 Certification XGS1210-12, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00686 English 27 Tháng 2, 2020 Download File
XGS1210-12 Certification XGS1210-12, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01068 English 06 Tháng 1, 2020 Download File
XGS1210-12 Certification XGS1210-12, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01066 English 06 Tháng 1, 2020 Download File