Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX620D-6E
AXE5400 WiFi 6E Dual-Radio NebulaFlex Pro Access Point
WAX620D-6E
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX620D-6E Declaration WAX620D-6E, DoC, CE 004.214-01-01426 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAX620D-6E Tài liệu kỹ thuật 7 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WAX620D-6E Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAX620D-6E Firmware 6.70(ACCN.1)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAX620D-6E Firmware 6.60(ACCN.2)C0 English 10 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
WAX620D-6E Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAX620D-6E Firmware 6.60(ACCN.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAX620D-6E Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 Multiple languages 14 Tháng 3, 2023 Download File
WAX620D-6E Declaration WAX620D-6E, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01578 Chinese 30 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00572 English 12 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00571 Chinese 12 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00570 English 12 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00569 English 12 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01251 English 12 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00838 English 07 Tháng 9, 2022 Download File
WAX620D-6E Certification WAX620D-6E, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01250 English 07 Tháng 9, 2022 Download File