Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX510D
Bộ Phát WiFi 6 AX1800 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX510D Declaration WAX510D, DoC, CE 005.214-01-01207 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAX510D Tài liệu kỹ thuật 9 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WAX510D Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAX510D Firmware 6.70(ABTF.2)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAX510D Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAX510D Firmware 6.60(ABTF.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAX510D Firmware 6.55(ABTF.1)C0 English 14 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
WAX510D Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAX510D Declaration WAX510D, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01394 Chinese 08 Tháng 6, 2021 Download File
WAX510D Tập tin MIB 2 English 09 Tháng 4, 2021 Download File
WAX510D Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 English 16 Tháng 11, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00465 English 10 Tháng 6, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00464 English 10 Tháng 6, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01117 English 10 Tháng 6, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01116 English 10 Tháng 6, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00704 English 28 Tháng 5, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00460 Chinese 14 Tháng 5, 2020 Download File