Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAC500
Bộ Phát WiFi 5 AC1200 Wave 2 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC500 Firmware 6.70(ABVS.4)C0 English 18 Tháng 7, 2024 Download File Download File 2
WAC500 Tờ khai WAC500, DoC, CE 005.214-01-01280 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAC500 Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAC500 Firmware 6.70(ABVS.1)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAC500 Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAC500 Firmware 6.60(ABVS.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAC500 Tài liệu kỹ thuật 4 English 05 Tháng 9, 2022 Download File
WAC500 Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
WAC500 Tờ khai WAC500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01401 Chinese 11 Tháng 6, 2021 Download File
WAC500 Tập tin MIB 1 English 13 Tháng 4, 2021 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00506 Chinese 24 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00505 English 24 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00504 English 24 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01176 English 27 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01175 English 10 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500 Chứng nhận WAC500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00728 English 02 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 09 Tháng 9, 2020 Download File