Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWA90AX
Bộ Phát WiFi 6 (802.11ax) Băng Tần Kép PoE
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA90AX User's Guide V6.29_Ed1 English 27 Tháng 4, 2023 Download File
NWA90AX Datasheet 4 English 19 Tháng 4, 2023 Download File
NWA90AX CLI Reference Guide V6.29 English 18 Tháng 4, 2023 Download File
NWA90AX Quick Start Guide 005 Multiple languages 14 Tháng 3, 2023 Download File
NWA90AX Firmware 6.29(ACCV.1)C0 English 14 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
NWA90AX Firmware 6.27(ACCV.4)C0 English 22 Tháng 6, 2022 Download File Download File 2
NWA90AX Declaration NWA90AX, DoC, BSMI 001.214-01-01511 Chinese 06 Tháng 6, 2022 Download File
NWA90AX Firmware 6.27(ACCV.3)C0 English 08 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
NWA90AX Antenna Specification Matrix 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
NWA90AX Certification NWA90AX, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00539 Chinese 10 Tháng 1, 2022 Download File
NWA90AX Certification NWA90AX, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00538 English 10 Tháng 1, 2022 Download File
NWA90AX Declaration NWA90AX, DoC, CE 001.214-01-01435 English 23 Tháng 12, 2021 Download File
NWA90AX Certification NWA90AX, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00798 English 13 Tháng 12, 2021 Download File