Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWA55AXE
Bộ Phát WiFi 6 Ngoài Trời AX1800 Băng Tần Kép NebulaFlex
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA55AXE Declaration NWA55AXE, DoC, CE 004.214-01-01354 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
NWA55AXE Tài liệu kỹ thuật 6 English 14 Tháng 3, 2024 Download File
NWA55AXE Hướng dẫn sử dụng V6.29, V6.65_Ed2 English 27 Tháng 2, 2024 Download File
NWA55AXE Firmware 6.29(ABZL.4)C0 English 15 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
NWA55AXE Firmware 6.29(ABZL.3)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
NWA55AXE Firmware 6.29(ABZL.2)C0 English 23 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
NWA55AXE Hướng dẫn tham khảo CLI V6.29_V6.65 English 16 Tháng 10, 2023 Download File
NWA55AXE Hướng dẫn bắt đầu nhanh 006 Multiple languages 28 Tháng 3, 2023 Download File
NWA55AXE Declaration NWA55AXE, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01498 Chinese 27 Tháng 4, 2022 Download File
NWA55AXE Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00535 English 07 Tháng 12, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00534 English 07 Tháng 12, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00796 English 07 Tháng 12, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00526 Chinese 09 Tháng 9, 2021 Download File