Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NBG6615
AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless Gigabit Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG6615 Firmware V1.00(ABMV.6)C0 English 29 Tháng 9, 2022 Download File Download File 2
NBG6615 Firmware V1.00(ABMV.5)C0 English 24 Tháng 3, 2022 Download File Download File 2
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00530 English 12 Tháng 10, 2021 Download File
NBG6615 Firmware V1.00(ABMV.4)C0 English 29 Tháng 1, 2021 Download File Download File 2
NBG6615 Datasheet 3 English 28 Tháng 5, 2020 Download File
NBG6615 User's Guide v1.00_ed2 Multiple languages 16 Tháng 8, 2019 Download File
NBG6615 Declaration NBG6615, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01139 Chinese 23 Tháng 10, 2018 Download File
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00377 Chinese 03 Tháng 9, 2018 Download File
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00376 English 03 Tháng 9, 2018 Download File
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00593 English 03 Tháng 9, 2018 Download File
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00939 English 03 Tháng 9, 2018 Download File
NBG6615 Certification NBG6615, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00938 English 03 Tháng 9, 2018 Download File
NBG6615 Declaration NBG6615, DoC, CE 001.214-01-00959 English 07 Tháng 8, 2018 Download File
NBG6615 Quick Start Guide 001 Multiple languages 29 Tháng 6, 2018 Download File