Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Multy M1 - Multy M1 (WSM20)
Hệ thống WiFi 6 Mesh cho Gia Đình AX1800
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Multy M1 (WSM20) Declaration WSM20, DoC, CE 002.214-01-01369 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
Multy M1 (WSM20) End-User License Agreement 100ABZF5C0 English 10 Tháng 7, 2023 Download File
Multy M1 (WSM20) Datasheet 3 English 02 Tháng 3, 2023 Download File
Multy M1 (WSM20) Quick Start Guide 003 Multiple languages 04 Tháng 7, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Release Note 100ABZF4C0 English 06 Tháng 6, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00533 Chinese 15 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00532 English 15 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Declaration WSM20, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01488 Chinese 06 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) User's Guide V2.40_Ed2 English 10 Tháng 3, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00789 English 16 Tháng 9, 2021 Download File