Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Armor G5 - Armor G5 (NBG7815)
AX6000 12-Stream Multi-Gigabit WiFi 6 Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Armor G5 (NBG7815) User's Guide V1.00_Ed5 English 23 Tháng 5, 2023 Download File
Armor G5 (NBG7815) End-User License Agreement V100ABSK8C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Release Note V1.00(ABSK.8)C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Datasheet 4 English 28 Tháng 9, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, CE 003.214-01-01190 English 01 Tháng 6, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01376 Chinese 13 Tháng 4, 2021 Download File
Armor G5 (NBG7815) Quick Start Guide 001 Multiple languages 04 Tháng 9, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00459 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00457 Chinese 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01111 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01110 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00700 English 04 Tháng 5, 2020 Download File