Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Thiết lập từ xa

Các thiết bị chuyển mạch Nebula có thể tự động tải cấu hình hiện tại tới các thiết bị mới trong mạng, qua đó cho phép tự động đáp ứng mà không cần sự can thiệp tại chỗ của chuyên gia.

Đáp ứng mạng một cách hiệu quả

Tất cả các thiết bị chuyển mạch Nebula đều được quản lý tập trung thông qua một giao diện quản lý đơn giản; các thông số cài đặt cho thiết bị chuyển mạch được tạo lập bởi trung tâm quản lý Neubla có thể tự động lan truyền đến tất cả các thiết bị chuyển mạch Zyxel Nebula có trong mạng.

Tăng thời gian vận hành mạng

Các thiết bị chuyển mạch Zyxel Nebula cung cấp một môi trường mạng ổn định bằng cách kết hợp một cơ chế phát hiện và ngăn chặn các cấu hình có khả năng gây ra mất kết nối mạng giữa thiết bị và trung tâm điều khiển Nebula.

Trải nghiệm sử dụng tốt hơn

Để cung cấp được các kết nối ổn định, thiết bị chuyển mạch Zyxel Nebula đưa ra một cách thức thông minh hơn để tối ưu hoá chất lượng, đó là cho phép các quản trị viên chỉ định cơ chế ưu tiên cho một VLAN cụ thể thông qua trung tâm điều khiển Nebula. Cơ chế này có thể được áp dụng đối với tất cả những lưu lượng đã của VLAN này.

Quản trị tổng quát

Các thiết bị chuyển mạch Zyxel Nebula có thể tự động tìm kiếm các thiết bị kết nối trong mạng qua đấu dây trực tiếp hay không dây, sau đó vẽ sơ đồ cấu trúc mạng, việc này giúp các nhà quản trị mạng dễ dàng sử lý sự cố từ xa.