Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
New Enhancement

Your malware protection now levels up!
Check it out

ZyWALL ATP Next Generation Firewall


Quản trị thông minh qua cloud,
chống lại các nguy hại không xác định

Cơ chế học máy

Trí tuệ điện toán đám mây của Zyxel (Zyxel Cloud Intelligence) xác định các tệp tin lạ từ tất cả các thiết bị tường lửa ATP, lưu trữ kết quả trong cơ sở dữ liệu và cập nhật hàng ngày cho tất cả ATP, tích luỹ các dữ liệu này thành kiến thức để liên tục cải tiến trở thành hệ sinh thái bảo mật tự phát triển nhằm thích ứng ngay với các đợt tấn công mới
Sandboxing Cơ sở dữ liệu cloud về các mối nguy hại

Cơ sở dữ liệu cloud về các mối nguy hại

Cloud Threat Database đồng bộ hàng ngày đến tất cả các thiết bị ATP do đó các tính năng học máy thông qua cloud có thể tới được tất cả các thiết bị ATP. Điều này làm cho cloud và tất cả các thiết bị trở thành một hệ sinh thái bảo mật vững chắc, chia sẻ cùng nhau, phát triển mạnh hơn và luôn luôn miễn dịch với các tấn công mới.

Sandboxing

Sandboxing là một vùng độc lập trên cloud chứa các tệp chưa xác định nhằm phân loại các phần mềm độc hại mới mà các cơ chế bảo mật tĩnh thông thường không thể phát hiện được, nhằm đảm bảo chống lại các tấn công qua lỗ hổng zero-day

Cơ chế bảo vệ nhiều lớp

ATP Firewall được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ chống lại các loại mối nguy hại từ trong và ngoài. Sandboxing, Malware Blocker, và Intrusion Prevention chặn các tấn công bên ngoài trong khi Application Security và Web Security cho phép bạn hạn chế việc sử dụng ứng dụng hay truy cập web không thích hợp, tất cả cùng nhau bảo vệ mạng của bạn để không có bất kỳ khoảng trống mất kiểm soát nào.

Hạn chế các hành vi trực tuyến nguy hiểm

Chặn các nguy hại đến bảo mật

 • ATP

 • Bảo mật ứng dụng

  Bảo mật ứng dụng

  Bảo mật ứng dụng bao gồm các tính năng Application Patrol and Email Security, không chỉ chặn các cuộc tấn công nguy hiểm mà còn cung cấp khả năng kiểm soát để tối ưu hóa lưu lượng của ứng dụng hoặc chặn các ứng dụng không mong muốn.

 • Bảo mật
  Web

  Bảo mật Web

  Bảo mật Web bao gồm các tính năng Botnet Filter and Content Filter, trong đó kiểm tra cả URL và IP, ngoài ra sẽ đồng bộ với các danh mục dữ liệu trên cloud để phát triển cơ sở dữ liệu chung

 • Geo
  Enforcer

  Geo Enforcer

  ATP có thể hạn chế quyền truy cập từ các quốc gia có nguy cơ cao và có thể biết nguồn hoặc đích của các cuộc tấn công theo vị trí địa lý thông qua địa chỉ GeoIP.

 • Phòng chống
  xâm nhập

  Phòng chống xâm nhập

  Tính năng IDP (Intrusion Detection and Prevention - Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập) kiểm soát sâu để ngăn chặn việc khai thác và tấn công từ các ứng dụng dễ bị tấn công, đảm bảo tính bảo mật cao.

 • Chống mã
  độc

  Chống mã độc

  Tính năng chống mã độc - Anti-Malware của ATP được đồng bộ hóa hàng ngày qua cơ sở dữ liệu cloud, nâng cấp lên từ phạm vi địa phương lên cấp độ toàn diện với sức mạnh tổng hợp chia sẻ toàn cầu.

 • Cloud
  Sandboxing

  Cloud Sandboxing

  Sandboxing chứa tất cả các tệp hoặc mẫu không xác định, sau đó mô phỏng các chương trình để chạy và xác định xem chúng có độc hại hay không. Nếu đúng, Sandboxing sẽ cập nhật thông tin phần mềm độc hại mới này vào cơ sở dữ liệu trên cloud.

 • Internet

Bảo mật ứng dụng bao gồm các tính năng Application Patrol and Email Security, không chỉ chặn các cuộc tấn công nguy hiểm mà còn cung cấp khả năng kiểm soát để tối ưu hóa lưu lượng của ứng dụng hoặc chặn các ứng dụng không mong muốn.
Bảo mật Web bao gồm các tính năng Botnet Filter and Content Filter, trong đó kiểm tra cả URL và IP, ngoài ra sẽ đồng bộ với các danh mục dữ liệu trên cloud để phát triển cơ sở dữ liệu chung.
ATP có thể hạn chế quyền truy cập từ các quốc gia có nguy cơ cao và có thể biết nguồn hoặc đích của các cuộc tấn công theo vị trí địa lý thông qua địa chỉ GeoIP.
Tính năng IDP (Intrusion Detection and Prevention - Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập) kiểm soát sâu để ngăn chặn việc khai thác và tấn công từ các ứng dụng dễ bị tấn công, đảm bảo tính bảo mật cao.
Tính năng chống mã độc - Anti-Malware của ATP được đồng bộ hóa hàng ngày qua cơ sở dữ liệu cloud, nâng cấp lên từ phạm vi địa phương lên cấp độ toàn diện với sức mạnh tổng hợp chia sẻ toàn cầu.
Sandboxing chứa tất cả các tệp hoặc mẫu không xác định, sau đó mô phỏng các chương trình để chạy và xác định xem chúng có độc hại hay không. Nếu đúng, Sandboxing sẽ cập nhật thông tin phần mềm độc hại mới này vào cơ sở dữ liệu trên cloud.

Cloud Query

Cloud Query levels up ATP malware defense. Quicker response. Wider coverage.
When an unknown file appears, Cloud Query quickly checks the file ID in the Cloud Threat Database to check if it's malicious within seconds. This maximizes your network traffic by consuming minimal network resources while maintaining a strong malware coverage with multiple-sourced Cloud Threat Database which has billions of malware data and still growing every minute. Cloud Query also accelerates new malware intelligence that circulates throughout Zyxel Security Cloud, which strengthens every ATP's malware protection capability.

Dịch vụ phân tích và báo cáo

SecuReporter giám sát, phân tích và báo cáo các mối nguy hại trong mạng sau đó khuyến nghị các hoạt động bảo mật cần thiết. Đây là một dịch vụ cloud biến các log dữ liệu thành báo cáo phân tích hoàn chỉnh.
Learn More

Tìm hiểu thêm