Bộ Phát WiFi 6 (802.11ax) Băng Tần Kép PoE

NWA90AX