Switch Unmanaged 12 Cổng Multi-Gigabit gồm 2 Cổng 2.5G và 2 Cổng 10G SFP+

XGS1010-12