Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula Cloud Ağ Güvenlik Geçidi

Nebula Cloud Managed Security Gateways

Ezber bozan Bulut Yönetimli Ağ Geçidi

Zyxel Nebula ağ geçitleri neredeyse sıfır dokunma ile uzak lokasyonlara hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Protokol ve yapılandırma ayarlarını, güvenlik yazılım imzaları ve yazılım güncellemelerini sahada herhangi ağ uzmanına gerek duymadan bulut aracılığı ile otomatik olarak alır.

Kolay Kurulum, Basit Yönetim

Nebula bulut arayüzü tüm sitede görünürlük ve kontrol sağlayarak yöneticilere logları, trafik istatistiklerini bantgenişliği tüketimini, ağa bağlı istemci ve uygulamaların kullanımlarını herbir cihaza ayrı ayrı erişmeye gerek kalmadan yönetmelerini sunar.

Zahmetsiz VPN Bağlantıları

Şubelerinizi hiç olmadığı kadar güvenli birbirine bağlamak için VPN bağlantısı kurun. Zyxel Nebula Güvenlik Ağ Geçidi ile karmaşık VPN yapılandırma adımları olmadan Nebula Kontrol Merkezi üzerinden birkaç basit adımla site-to-site ya da hub-and-spoke VPN bağlantıları yapılandırılabilir.

Gelişmiş Policy Yönetimi

Zyxel Nebula ağgeçitleri tüm kullanıcıların policy kurallarını herbir güvenlik özelliğine uygulayabileceği, basitçe yapabileceği nesne tabanlı yönetim ve tümleşik güvenlik duvarı yapılandırması ve tüm güvenlik özelliklerini hızlı, kolay ve daha tutarlı policy ayarları yapılmasını kolaylaştırır. Dahası, Nebula Kontrol Merkezinde yapılan her yapılandırma bağlı olan tüm Nebula cihazlarına da uygulanır.

Etkili Ağ Koruması

Nebula'nın izinsiz müdahaleleri tanıma ve engelleme sistemi birçok katmanı ve protokol kırılganlığını tespit etmek için port ve protokol tabanlı güvenlik duvarı olan Deep Packet Inspection (DPI) ile tarayarak zararlı yazılım imzalarından kaynaklanan hataların önüne geçer ve izinsiz müdahalelere karşı etkili koruma sağlar.

Güçlü Uygulama Güvenliği

Zyxel Nebula ağgeçitleri sosyal, oyun, üretkenlik, ve diğer web uygulama davranışlarını tanımlayıp kategoriler halinde sınıflayabildiği için kullanıcılar üretkenliği artırmak ve bantgenişliği ihlallerinin önüne geçmek için verimli olmayan uygulamaları engelleyebilirler.