ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XMG1930 Series - XMG1930-30HP
24-port 2.5G Multi-Gig Lite-L3 Smart Managed Switch with 6 10G Uplinks
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XMG1930-30HP Datasheet 5 English เมษายน 26, 2024 Download File
XMG1930-30HP Declaration XMG1930-30HP, DoC, CE 003.214-01-01388 English เมษายน 25, 2024 Download File
XMG1930-30HP CLI Reference Guide V4.80-4.90_Ed1 English กุมภาพันธ์ 01, 2024 Download File
XMG1930-30HP Firmware 4.80(ACAS.3)C0 English ตุลาคม 30, 2023 Download File Download File 2
XMG1930-30HP MIB File 6 English ตุลาคม 30, 2023 Download File
XMG1930-30HP Firmware 4.80(ACAS.2)C0 English กรกฎาคม 20, 2023 Download File Download File 2
XMG1930-30HP Declaration XMG1930-30HP, DoC, BSMI (Include RoHS) 001.214-01-01637 Chinese กรกฎาคม 07, 2023 Download File
XMG1930-30HP Firmware V4.80(ACAS.1)C0 English กุมภาพันธ์ 17, 2023 Download File Download File 2
XMG1930-30HP Handbook 2023.1 English กุมภาพันธ์ 01, 2023 Download File
XMG1930-30HP User's Guide V4.80_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
XMG1930-30HP Driver USBType-C(v11.2.0) Windows English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File Download File 1 Download File 2
XMG1930-30HP Quick Start Guide 002 English มิถุนายน 27, 2022 Download File
XMG1930-30HP Driver USB Type-C Windows English มิถุนายน 17, 2022 Download File Download File 1 Download File 2
XMG1930-30HP Product Icon 1 English เมษายน 15, 2022 Download File