ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XGS2210 Series - XGS2210-52HP
24/48-port GbE Layer 3 Access Switch with 10GbE Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS2210-52HP Declaration XGS2210-52HP, DoC, CE 007.214-01-00602 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
XGS2210-52HP MIB File 6 English พฤศจิกายน 09, 2022 Download File
XGS2210-52HP Firmware V4.70(AAZM.2)C0 English พฤศจิกายน 08, 2022 Download File Download File 2
XGS2210-52HP Handbook 2022.2 English พฤศจิกายน 08, 2022 Download File
XGS2210-52HP Datasheet 11 English มีนาคม 15, 2022 Download File
XGS2210-52HP Firmware 4.70(AAZM.1)C0 English กรกฎาคม 07, 2021 Download File Download File 2
XGS2210-52HP CLI Reference Guide V4.70_Ed2 English เมษายน 08, 2021 Download File
XGS2210-52HP User's Guide V4.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 23, 2021 Download File
XGS2210-52HP Firmware 4.70(AAZM.0)C0 English กุมภาพันธ์ 05, 2021 Download File Download File 2
XGS2210-52HP Quick Start Guide 002 Multiple languages มีนาคม 19, 2019 Download File
XGS2210-52HP Declaration XGS2210-52HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00864 Chinese สิงหาคม 15, 2017 Download File
XGS2210-52HP Product Icon 2 English มิถุนายน 16, 2017 Download File